Mikrokanalizacja

Ogólna charakterystyka

System mikrokanalizacji światłowodowej MTB przeznaczony jest do ochrony mechanicznej oraz przed oddziaływaniem środowiska na mikrowiązki i mikrokable światłowodowe zainstalowane w mikrorurkach oraz wiązkach lub pakietach mikrorurek, a także do zwielokrotnienia i wykorzystania istniejącej kanalizacji kablowej oraz budowy nowej mikrokanalizacji miejskiej, dla światłowodowych telesystemów osiedlowych obejmujących sieci telekomunikacji, transmisji danych, telewizji, telekontroli, telemonitoringu itp. 

 

 

System obejmuje:

  • mikrorurki cienkościenne (MTB Micro MC) do uzupełnienia istniejącej kanalizacji oraz  budowy wtórnej lub trójnej kanalizacji dla mikrokabli światłowodowych,
  • mikrorurki grubościenne (MTB Micro MG) do uzupełnienia istniejącej kanalizacji oraz bezpośredniego układania w ziemi,
  • mikrorurki nierozprzestrzeniające płomienia bezhalogenowe o niskiej emisji dymu (MTB MicroMR-NP) do budowy mikrokanalizacji wewnątrz budynków,
  • prefabrykowane wiązki mikrorurek cienkościennych (MTB WPW-MC) w cienkiej, ścisłej otulinie o przekroju wieloboku do uzupełnienia istniejącej kanalizacji kablowej pierwotnej,
  • prefabrykowane wiązki mikrorurek grubościennych (MTB WPW-MG) w cienkiej, ścisłej otulinie o przekroju wieloboku do bezpośredniego układania w ziemi,
  • prefabrykowane wiązki mikrorurek grubościennych (MTB WPP-MG) w cienkiej, ścisłej otulinie o przekroju płaskim do bezpośredniego układania w ziemi,
  • prefabrykowane pakiety mikrorurek cienkościennych (MTB PPKS-MC) ścisłe w grubej otulinie o podwójnej ściance o przekroju kołowym do bezpośredniego układania w ziemi,
  • prefabrykowane pakiety mikrorurek cienkościennych (MTB PPKL-MC) luźne w grubej otulinie o przekroju kołowym do bezpośredniego układania w ziemi,
  • osprzęt do łączenia i zaślepiania mikrorurek (MTB ZA)

 

WYMAGANIA UŻYTKOWE

 

System mikrokanalizacji światłowodowej MTB zapewnia:

1) bezpieczny dla użytkownika i otoczenia transport, składowanie, instalację i eksploatację,

2) łatwość wdmuchiwania mikrorurek do rur wtórnych i rur rurociągów kablowych oraz mikrowiązek i mikrokabli światłowodowych do mikrorurek oraz wiązek                 lub pakietów mikrorurek,

3) odpowiednią ochronę mechaniczną oraz przed oddziaływaniem środowiska na mikrowiązki i mikrokable światłowodowe zainstalowane w mikrorurkach oraz

    wiązkach lub pakietach mikrorurek, w zaprojektowanym okresie eksploatacji, a co najmniej w ciągu 30 lat,

4) wodoszczelność i gazoszczelność na poziomie mikrorurek, rur HDPE z mikrorurkami oraz osłon złącz, obudów liniowych i rozgałęzień mikrokanalizacji,

5) rozróżnialność mikrorurek na całej trasie,

6) prosty i ergonomiczny sposób montażu elementów,

7) zachowanie dotychczasowych zasad  montażu i pomiarów linii światłowodowych,

8) rozbudowę równoległą i szeregową sieci światłowodowej bez konieczności wykonywania dodatkowych prac związanych z budową ciągów rur i zajmowania

    dodatkowej przestrzeni w kanalizacji teletechnicznej,

9) możliwość wykonywania odgałęzień mikrokanalizacji, w studniach kablowych, szafach ulicznych, pomieszczeniach technicznych lub bezpośrednio w ziemi.

10) Na życzenie Klienta istnieje możliwość prefabrykowania każdej wiązki lub pakietu mikrorurek z kablem detekcyjnym w celu przyszłej lokalizacji trasy.


MAGAZYNOWANIE

Rury powinny być składowane na płaskim podłożu, bębny powinny być zabezpieczone wkładkami drewnianymi (klinami) przed przetaczaniem. Rury mogą być składowane na otwartej przestrzeni przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od daty produkcji bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń.
Składowanie w okresie dłuższym niż 2 miesiące wymaga zabezpieczenia wyrobów przed wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania się przebywania z otwartym ogniem w pobliżu składowanych wyrobów.
W przypadku przykrywania rur plandekami nie przepuszczającymi światła należy zapewnić dobrą wentylację tym wyrobom.

 

©2014 MTB Trzebińscy Sp.j. ul. Dolna 1A, 89-100 Nakło n/Notecią, tel +48 (52) 385-39-40, 386-04-88, fax +48 (52) 385-38-32

designed & coded by 01studio.eu