Polityka prywatności

1. ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI

MTB Trzebińscy Sp. J. zobowiązuje się do korzystania z informacji udostępnianych przez użytkowników zgodnie z niniejszymi zasadami zachowania poufności informacji.

MTB Trzebińscy Sp. J. gromadzi wyłącznie dane osobowe udostępniane przez użytkowników dobrowolnie, podczas spotkania, rozmowy telefonicznej czy przy zawieraniu umowy. 

MTB Trzebińscy Sp. J. użyje otrzymanych danych w celu świadczenia usługi z  zakresu produkcji i sprzedaży rur osłonowych. Może to obejmować kontakt pocztą elektroniczną, telefoniczny, wykorzystanie wiadomości SMS, MMS lub listowny. W przypadku ofert promocyjnych może to obejmować potwierdzenie uprawnienia do skorzystania z oferty lub powiadomienie o sprawach administracyjnych.

MTB Trzebińscy Sp. J. może przekazywać dane osobowe do innych stowarzyszonych przedsiębiorste i/lub innych firm angażowanych przez MTB Trzebińscy Sp. J. do świadczeń usług takich jak:

- Kancelaria prawna

- BHP

- Ochrona środowiska

- Itp.

Wykorzystanie wszelkich danych przekazywanych w takiej sytuacji będzie ograniczone do celów, w których dane te były gromadzone, i nie będzie możliwe ich użycie do celów innych niż określone w niniejszych Zasadach zachowania poufności.

  

2. INFORMOWANIE O OFERTACH, USŁUGACH I PRODUKTACH

jeżeli użytkownik zadeklaruje chęć otrzymania takich informacji, MTB Trzebińscy Sp. J. lub inna firma powiązana z MTB Trzebińscy Sp. J. odpowiednim kontraktem może kontaktować się z użytkownikiem przy użyciu poczty elektronicznej lub w inny sposób (telefonicznie, o ile podano niezbędne informacje), aby informować go o usługach, produktach, lub ofertach bezpośrednio dotyczących MTB Trzebińscy Sp. J. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zrezygnuje z otrzymywania takich informacji, może wyrazić swoją wolę, kontaktując się z MTB Trzebińscy Sp. J. za pośrednictwem e-maila. biuro@mtbtrzebinscy.pl 

 

3. PLIKI COOKIE I MONITOROWANIE

MTB Trzebińscy Sp J. może za pomocą plików cookie zbierać informacje na temat korzystania przez użytkownika z witryny internetowej.

 

Co to jest cookie?

Pliki cookie to elementy informacji zapisywane przez przeglądarki internetowe na dyskach twardych komputerów lub urządzeń przenośnych użytkowników. Podczas ponownych odwiedzin witryny internetowej MTB Trzebińscy Sp. J. serwer automatycznie rozpoznaje plik cookie i udostępnia informacje na temat ostatniej wizyty użytkownika.

Pliki cookie są wykorzystywane w celu usprawnienia korzystania z witryny internetowej MTB Trzebińscy Sp. J. przez osoby ją odwiedzające i lepszego zrozumienia tego, w jaki sposób witryna ta jest używana. Dzięki plikom cookie możliwe jest uzyskanie informacji np. o tym, czy użytkownik odwiedzał już wcześniej witrynę MTB Trzebińscy Sp. J., czy też robi to po raz pierwszy.

MTB Trzebińscy Sp. J. może także monitorować działania użytkowników w celu popularności różnych obszarów witryny internetowej oraz doskonalenia nawigacji, jednak te informacje są łączone z danymi osobowymi.

 

Rodzaje plików cookie

Wyróżniamy dwie ogólne kategorie plików cookie:

- Cookie własne (first party cookie): cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.

- Cookie zewnętrzne (third-party cookie): cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.

 Zarządzaniem strony zajmuje się www.01studio.eu

 

W jaki sposób kontrolować i usuwać pliki cookie

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można zmienić preferencje dotyczące plików cookie, aby zablokować automatyczne akceptowanie i/lub uniemożliwić ich pobieranie z danej witryny na komputer lub urządzenie przenośne. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi w przeglądarce (zwykle znajdują się one w menu Ustawienia, Pomoc, Narzędzia lub Edycja). W przypadku rezygnacji z przyjmowania plików cookie użytkownik nadal może korzystać z większości funkcji witryny, ale może nie mieć dostępu do tych jej części, które wymagają korzystania z nich.

 

 4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I UJAWNIANIE INFORMACJI

MTB Trzebińscy Sp. J. zaimplementowała środki bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych.

W trosce o bezpieczeństwo świadczonych usług nazwa.pl zabezpiecza wszystkie domeny - zarejestrowane w nazwa.pl i utrzymywane na serwerach DNS nazwa.pl - protokołem DNSSEC, dzięki któremu odwiedzający witrynę są chronieni przed cyberprzestępstwem, np. przekierowaniem na stronę wyłudzającą dane.

W celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami organów administracji państwowej UODO MTB Trzebińscy Sp. J. zastrzega sobie prawo dostępu do danych osobowych i ich ujawniania, aby zapewnić poprawne działanie swoich systemów oraz chronić swoich klientów i swoje zasoby. 

MTB Trzebińscy Sp. J. zastrzega sobie ponadto prawo do ujawniania danych osobowych stronom trzecim tj. prokuraturze, sądom czy innym organom administracji państwowej, o ile będzie to potrzebne w przypadku skarg dotyczących niewłaściwego wykorzystywania swojej witryny internetowej lub swoich usług.

 

5. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, aktualizowania i usuwania przy pomocy informacji e-mail lub kontaktu bezpośredniego. Należy pamiętać, że w razie zażądania kopii tych danych konieczne może być okazanie dowodu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości, czy na pewno osoba żądająca potwierdzenia jest tożsama z danymi jakie jej dotyczą.

 

6. CZAS TRWANIA

MTB Trzebińscy Sp. J. będzie przechowywać dane osobowe tylko przez czas niezbędny do świadczenia usług lub produktów lub przez dodatkowy okres wymagany obowiązującymi przepisami.

 

7. ZMIANY

MTB Trzebińscy Sp. J. zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji i zobowiązuje się powiadamiać użytkowników o wszelkich zmianach, które mają wpływ na wykorzystywanie ich danych osobowych. Żadna zmiana, która może mieć wpływ na prawa lub obowiązki użytkownika albo na sposób lub zakres przetwarzania jego danych osobowych nie będzie wprowadzona bez jego zgody, chyba że dokonanie takiej zmiany bez zgody użytkownika będzie dopuszczone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

8. INNE INFORMACJE

Przetwarzanie danych osobowych w pewnym zakresie, jednak wyłącznie w celach określonych powyżej oraz w celach administracyjnych, może odbywać się w lokalizacjach MTB Trzebińscy Sp. J. Obejmuje to przesyłanie danych do lokalizacji na terenie Unii Europejskiej.

MTB Trzebińscy Sp.J. zobowiązuje się stosować w takich wypadkach niezbędne środki poufności i bezpieczeństwa danych zgodnie z wymaganiami ustawowymi w tym zakresie.

Ta witryna obsługiwana jest przez www.01studio.eu 

 

 

Wchodząc na stronę www.mtbtrzebinscy.pl oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotne przetwarzanie moich danych osobowych przez MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią ul. Dolna 1a, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000119578 w celach promocyjno-handlowych; w szczególności w celu informowania mnie o ofertach, usługach i produktach marki MTB Trzebińscy Sp. J. z zachowaniem dobrowolności, prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontroli, a także wnoszenia sprzeciwu skutkującego zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych. (Art. 23, 24, 15, 32, 47 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych; DZ. U. nr 133, poz.883 z późn. zm.) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na udostępnienie w tym celu identyfikującego Pana/Panią adresu elektronicznego.

©2014 MTB Trzebińscy Sp.j. ul. Dolna 1A, 89-100 Nakło n/Notecią, tel +48 (52) 385-39-40, 386-04-88, fax +48 (52) 385-38-32

designed & coded by 01studio.eu